NORDLEK

Information om nordiske stævner


Dansk fællesopvisning.


Der er som sædvanlig planlagt en fællesopvisning fra hver nation/selvstyreområde. Hvis vejret tillader vil opvisningerne foregå udendørs, men kan flyttes til en sportshal hvis vejret driller.


Egon Agerskov står for den danske opvisning, og den er bygget op af danse som det formodes at de fleste kender i forvejen.

Der forventes at der bliver mulighed for fællestræninger i de forskellige Folkedans Danmark Regioner, og der vil selvfølgelig også blive tid til en træning i Tammerfors.


Hent den danske fællesopvisning her.


Samdanse/fællesdanse.


Ligesom ved tidligere NORDLEK-stævner har hvert land  udvalgt en samdans/fællesdans, som skal danses af alle stævnedeltagere.


På denne side vil der blive lagt beskrivelser, noder, videoer og musikfiler til alle danse.


Fra Danmark har vi udvalgt kvadrilledansen Kontrasejre, Nr. Radsted på Østlolland. Se nedenfor.

Danmark

Finland

Island

Norge

Sverige

Færøerne

Bemærk: Videoen af Kontrasejre, Nr. Radsted er ikke helt korrekt, men p.g.a. Coronasituationen har det ikke været muligt at optage en ny.

Videoen viser 2. og 3. tur af dansen + afslutningen, men mangler 1. tur.

Desuden vises herre og damekredsene med hurretrin medsols- og modsols. Dette er forkert. Dame- og herrekreds er kun medsols.

Nordisk mesterskab i Skinnkompasse.


Skinkompasse er en dans der danses over 2 stokke lagt over kors. Den starter langsomt og stiger så i tempo. Vinderen er den der holder ud længst uden at  danse forkert eller træde på stokkene.

Dansen er populær i Finland, hvor der afholdes Finlandsmesterskaber, så nu skal der så gerne skulle findes en Nordisk mester i Skinnkompasse ved en konkurrence under stævnet.


Du kan hente en dansebeskrivelse på dansk her.


Der er også et par Youtube videoklip du kan kigge på. Et med en grundig instruktion og et der viser dansen som konkurrence.


NB. Der konkurreres kun i solodans ved stævnet.