Samspils-melodi.


Ligesom ved tidligere NORDLEK-stævner har hvert land  udvalgt en samspils-melodi, som skal spilles af alle deltagende spillemænd.


Hent noder og musikfiler her.


Fra Danmark har vi udvalgt Rheinlænder Polka efter J.Jacobsen arrangeret af Bent Melvej.