Tilmeldingen


I Danmark har vi 75 pladser til stævnet, som tildeles efter først til mølle-princippet.

Det bliver en 2-trin tilmelding, hvor man i første omgang forhåndstilmelder sig, og senere udfylder tilmeldingsskemaet.


Ønsker du at deltage i HAVLEK 2022, så send en mail til Ulla S. Dahlmann med dine kontaktoplysninger på ud@dgi.dk, senest 15. januar 2022.

Herefter vil du i februar/marts modtage et link, hvor du skal foretage den endelige tilmelding og betale til stævnet.Tidsfrister


I forbindelse med tilmelding til stævnet er der følgende tidsfrister:


• Primo november 2021: Tilmeldingen åbner – landene har fået tildelt kvoter, og hvert lands nationale komité/Nordlek repræsentant koordinerer, hvor mange hver forening/gruppe kan tilmelde.


• 15. januar 2022: Sidste frist for landene at lave tilmeldinger indenfor deres tildelte kvoter – herefter frigives de ikke anvendte pladser til andre lande at anvende efter først-til-mølle princippet.


• 15. april 2022: Sidste frist for at tilmelde sig stævnet & sidste frist for betaling af stævnegebyret samt yderligere tilkøb.


Ved aflysning senest 15. maj 2022 refunderes halvdelen af det indbetalte, ved aflysning efter 15. maj 2022 tilbagebetales intet.
Hvis der igen måtte komme koronarestriktioner for rejse mellem nordiske lande, karantæneregler og/eller forbud mod større forsamlinger/folkedans, så bliver betingelserne tilpasset tilsvarende og inden den 15. april 2022.