NORDLEK

Information om nordiske stævner

 

Danmark til NORDLEK 2018.

 

Vi håber naturligvis at der er rigtig mange dansere og spillemænd der har lyst til at deltage, og til at organisere den danske deltagelse før og under stævnet, er der nedsat en Nationalkomite der består af:

 

Hanne Holse der repræsenterer DGI Dans og Musik.

Anne-Grete Jensen der repræsentere Spillemandskredsen.

Egon Agerskov der repræsenterer Folkedans Danmark.

 

Denne nationalkomité er bl. a. ansvarlig for at finde personer og grupper til at klare alle de opgaver som Danmark står for under stævnet, samt selvfølgelig at opganisere den Danske deltagelse i selve stævnet, med nationalopvisninger, træninger m.v.

Udsigt fra Skihoptårnet.