NORDLEK

Information om nordiske stævner

 

Ungdomslejr på Åland 14. til 16. juli.

 

I dagene forud for Ålek 2019 stævnet, vil der blive en ungdomslejr, som der har været ved de sidste to NORDLEK-stævner. Stævnet er arrangeret for aldersgruppen 15 til 25 år.

 

Det foreløbige program er i hovedpunkter:

 

Søndag 14. juli:ankomst og indkvartering, aftensmad, aftendans.

Mandag 15. juli:Danse og melodier fra de forskellige lande med ligheder og uligheder, og snak om et opvisningsprogram, Udflugt, sløjd workshop og nordisk dans.

Tirsdag 16.juli:Træne opvisningsprogram til åbningen af Ålek 2019, udflugt og åbning af stævnet.

 

Priser og tilmeldingsfrist og -procedure kendes ikke endnu, men alle oplysninger vil blive lagt ud på denne side så snart vi kender dem.

Følg også med på Facebookgruppen Ålek 2019.

 

Hvem kan deltage?

 

Da det er et lille stævne er der begrænset deltagerantal, og fra Danmark har vi en kvote på 50 deltagere.

 

Der er åbent for både dansere og spillemænd, men på grund af det begrænsede deltagerantal forventes det at alle deltager aktivt i stævnet. Det vil sige, deltager i PR – og fællesopvisninger. Deltagerne kan evt. blive opdelt i flere opvisningsgrupper.

 

Gruppeledere på Åland bliver Hanne Holse, DGI og Claus Lisberg, Spillemandskredsen.